Dæsbekken Villmarksenter, kurs & konferanse, leirskole

Skriv ut tilbudet PDF fil

Finnskogfiske
Gjeddefiske
Isfiske
Meitefiske etter ørret

 

Fiske
Kontakt oss: post@finnskogene.no tlf 62954857

Finnskogfiske Gjeddefiske

Vår, sommer og høst

I Solør og Finnskogen finnes en rekke sjøer, elver og bekker med forskjellige spennende innlandsfiskearter som ørret, røye, harr, abbor, gjedde, lake, sik, mort, vederbuk, brasme, ål og mye mer.

I denne pakken kan fiskerne velge mellom følgende dagsopplegg:

 

 1. Gjeddefiske fra kano/båt i Glåma/Gjesåsjøen/Vermundsjøen.
 2. Røyefiske fra kano/båt i Skasen.
 3. Ørretfiske fra kano/båt i Sormsjøen/Rugsjøen.
 4. Lakefiske ved Flisa elvs munning mot Glåma.
 5. Fluefiske etter harr og ørret i Flisa elv.
 6. Meitefiske etter småabbor i Halsjøen/Mellomsjøen/Sætersjøen.
 7. Meitefiske etter abbor, mort og gjedde i Kynna vassdraget.
 8. Kupe/teinefiske etter abbor (vår) i Breisjøen/Mellomsjøen/Vermundsjøen.
 9. Trofefiske med agn, spinner, sluk eller flue etter storfisker i artene: abbor, gjedde, ørret, harr, vederbuk, lake fra land ved Eidsfossen i Glåma.
 10. Garnfiske etter abbor, gjedde, mort m.m. i Vermundsjøen.
 11. Fangst fiske etter gjedde med stående redskap.
 12. Meitefiske etter bekkørret i Nyåa, Tyskåa eller Flisa elv.

Halvdags og ettermiddagsturer. Mai, juni, juli, august, september

Finnskogen har mange gode fiskevann for gjeddefiske, men storfiskene finnes først og fremst i de store sjøene og elvene.

Elvene Flisa og Glåma, og sjøene Vermundsjøen og Gjesåssjøen er de områdene Dæsbekken har valgt å prioritere i jakten på storgjedda. Rekordfisken tatt i Flisaelva ved Dæsbekken i 1995 var 7 kilo. For å øke fiskeopplevelsen satses det på slukfiske fra kano. Vår favoritt gjeddetur går derfor til Gjesåssjøen. Dette grunne næringsrike vannet produserer store mengder fisk. De store sivbankene og det spennende fuglelivet krydrer opplevelsen.

Utkjøringen skjer med minibuss og/eller terrengbil fra Dæsbekken.

Isfiske Meitefiske etter ørret

Dagsturer. Desember, januar, februar, mars, april

Vi reiser ut til en av Åsnes Finnskogs mange sjøer for å prøve isfiske etter abbor, gjedde og ørret. Den sikreste gjesten på kroken er abbor eller tusenbrødre som de kalles lokalt. Disse er svært gode sprøstekt i panne. Aktuelle fiskevann er Sævsjøen, Rugsjøen, Gransjøen, Lindsjøen, Sormsjøen, Vermundsjøen, Mellomsjøen og Breisjøen. Sjåføren guider dere inn til fiskeplassen og lager bål for oppvarming og grilling. Er det riktig surt vær tar vi med lavvo (sametelt) med vedovn. Lunchpakke, frokost og middag kan kjøpes på Dæsbekken Villmarksenter.

Halvdags og ettermiddagsturer. Juni, juli, august

Inne på Åsnes Finnskog ligger den ligger den bortgjemte Tyskåa, med ulendt terreng og småkulper og beverdammer. Her kan du oppleve naturen nær inntil deg. Her er det ikke vanskelig å identifisere seg med " Huckleberry Finn." Dette er først og fremst til individualisten og folk med god fysikk. Garantert naturopplevelse. Du blir kjørt til fiskeplassen med terrengbil og hentes til avtalt tid. Du fisker alene uten guide.

 

FISKE PÅ FINNSKOGEN

Velkommen til ferie og opplevelser på nydelige og spennende Finnskogen.
Finnskogen strekker seg som ett grønt belte på langs med den norske og svenske siden av riksgrensen. På norsk side er Finnskogen en del av kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot. Den over 20 mil lange kulturstien Finnskogleden går som en grønn tråd på langs med grensetraktene fra Eidskog i sør til Åmot i nord.


Finnskogleden var en gang på 1600 tallet en viktig kommunikasjonsåre for finnene som bosatte seg i dette området på den tid. En rekke mindre stier knytter seg på selve Finnskogleden, og disse stiene var ferdselsveier ned til bygdene der det var mulig å gjennomføre sine nødvendige ærender.
Man kunne også oppleve at de samme stiene hadde to navn, alt ettersom hvilken retning man kom ifra. Kom man fra bygdene og var på tur mot Finnskogleden, så kunne vegen bli kalt Finnvegen, mens i motsatt retning kunne navnet være kirkeveien. Mer nøyaktig informasjon om denne historien kan man bla finne på sider som finnskogen-turistforening.no

Finnskogen består stort sett av skog og storslått natur, og lever opp til begrepet de dype skoger. Flere hundre tjern, sjøer, elver, bekker og åer ligger som perler på en snor, og dette byr på svært gode friluftsopplevelser i tillegg til en spennende kultur i området. På Finnskogen har man ett rikt dyreliv og de vanligste er elg, skogfugl og hare. Finnskogen har innslag av både ulv og bjørn, selv om bjørn er observert mer eller mindre tilfeldig. Vannene på finnskogen inneholder vanligvis abbor, gjedde og mort, men også svært gode ørretvann er å finne i disse områdene etter omfattende kultiveringstiltak utført av ideelle lag og foreninger.

Her kan man finne fine opplevelser innenfor jakt, fiske og natur. Enkelte overnattingsmuligheter fra kvalitetshoteller til tømrede skogskoier med korte avstander til både fiskevann og jaktterreng, vil også dukke opp her. I området finner man bevertningssteder med renomè for sin gode mat, som går langt utover distriktsgrensene.

Norges lengste elv, Glomma, er følgesvenn gjennom området, og gir en avspeiling til Finnskogens grønne belte i øst og avgrenser vårt definerte område mot vest.
Glomma byr på spennende fiskemuligheter, og når man følger Glomma inn i Åmot kommune, der Rena elven knytter seg på, så prater man om en fiskeopplevelse i strykende vann som mange omtaler som nordens beste fluefiskerelv. For mer informasjon om Åmot og det gode fisket der, så kan vi anbefale en titt på www.glommaguiden.com

På Finnskogen kan man altså få store opplevelser innen det naturen har å gi. Vi håper at www.finnskoga.no vil gi deg lyst til å komme for å oppleve naturen, mystikken og trollskapen som hviler over dette området. Finnskogen er for deg som søker roen, og for de som ønsker å komme seg litt vekk fra hverdagens tjas og mas.

Velkommen til Finnskogen, mystikkens grenseland!
 

 
Dæsbekken Villmarksenter, N-2283 Åsnes Finnskog, Mob:+4795172050 Tel: +47 62 95 48 57, E-mail: post@finnskogene.no
 
 

© LightWeb